alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Tag Archives: Serat

SERAT SULUK SAMSU TABARIT


Salah satunggaling Serat Suluk Asli saking suwargi K.R.T. Sasranagara Andedagan ing Pajimatan Imagiri (1939) PUPUH G A M B U H Lah iki kojahingsung :  wonten caritaning wali kutub, saking Jawi nama Seh Samsu Tabarit, langkung wanter tekadipun, tur karamat kinaot. Myang wananira bagus, dedeg pideksa rada arangkung, alelana mring Arab mindha raryalit, sami lan …

Advertisements

Continue reading

SERAT PARTADEWA Pupuh XIII – XXVI


~ PUPUH XIII ~ S  I  N  O  M  Antara mèh bangun rina/ munya dhêdhêt Erawati/ sato wana sêsauran/ umung swaraning kang pêksi/ katon pucaking wukir/ soroting surya manêmpuh/ rêsmining kang pradapa/ wênèh wungu pita wilis/ anrang baya mring sang pinarjayèng rimang// Rumrang gandaning puspita/ dahat sinrang dening angin/ têbah [80]tumanduk mring sang dyah/ wimbuh …

Advertisements

Continue reading

SERAT SRI UTAMA


~ PUPUH I ~ DHANDHANGGULA 1. Arungsit sru déramba mrih manis, lwirnya angèl gyan ulun ngupaya, ing têmbung tinêmbungaké, binangkitkên andudud, lêngênging tyas kanang sudyapti, wardinya sukèng driya, kang sudi ing kayun, kayun karsa jarwanira, miyarsakkên sumawana ngudanèni, marang ing srat punika. Begitu sulit bagi saya menjadikannya indah, ibarat sulit tetap saya upayakan, di setiap …

Advertisements

Continue reading