alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD DIPANEGARA II

BABAD DIPANEGARA II


PUPUH XII D  U  R  M A  Kawarnaha wau Pangeran Jakarta, nulya mepaki wadyeki, nenggih prajuritnya, Betawi winetara, sewu mapan langkung kedhik, Gurnadur mirsa, nulya mepak Kumpeni. Gangsal atus mapan punuka sedaya, wong sabrang warna warni, pan sampun sumekta, nulya mendali yuda, wus campah kang ngajurit, pan kathah pejah, wau wadya Betawi. Datan kathah nadhani …

Continue reading