alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: ANCALA JARWA

ANCALA JARWA


Anggitanipun Pujangganom ing Surakarta Raden Supardi ………. M I J I L ………. 01. Wijiling kang bebuka ginurit, rinipta ing criyos, yekti among minongko rerangken, kang ngrangkeni denyarsa anggupit, pinrih amantesi, sinawung ing kidung. 02. Dedalale anggubah paredin, ya gunungan kayon, kawiwitan ing mula bukane, ananging kang ringgit purwa nguni, manut etang neki, duk ing …

Continue reading