alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PANUNGGAL JATI

PANUNGGAL JATI


Wewarah nyata kahananing Pangeran, kang binasaake luwih samar, tanpa rupa tanpa suwara, dudu lanang dudu wadon lan dudu wandu, tanpa prenah, tanpa panggonan, dinulu ora katon, didumuk ora karuan. Iku teteping kahanan ana ing ndalem cipta sasmitaning kang waskita,mula para guru anggone aweh pituduh, kaaumpamakake mengkene : Sejatine ora ana apa-apa, sakehing wewujudan, rerupan, warna …

Continue reading