alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK DUMUNG ING MANAH

SULUK DUMUNUNG ING TOYA


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV. D U R M A 1. Kawruhana banyu telulas prakara, den wruh sawiji-wiji, kang dhingin punika,  banyu batin wastanya,   kang dadi rupa puniki,ping kalihira, banyu layat puniki. 2. Banyu layat kang dadi napas punika, kaping tigane enggih, toya cara rannya, dadi urip kewala, ping sakawan ponang / …

Continue reading

SULUK DUMUNG ING MANAH


Anggitan-dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana kaping IV. ASMARADANA pada 01 Kawruhana kang sayekti, kang basa ati punika, nem prakara sadayane, kang rumiyin ati pu’at, miyarsa salirira, gantilane ing pupusuh, iku wismaning ngambekan. pada 02 Ping kalih puniku malih, ati mujarat kang nama, ati mujarat tegese, gantilane jantungira, pan kinarya wangsulan, sakeh kang miarsa iku, …

Continue reading