alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CENTHINI DANUNINGRATAN

SERAT CENTHINI DANUNINGRATAN


Niyatingsun amiwiti, tumetes ing mangsi kresna, amuji maring Hyang Manon, ingkang asih ing akèrat, murah gumlar ing dunña, angganjar kawelas ayun, angapura mring kang dosa. Myang muji mring Kangjeng Nabi, Rasullollah kang mustapa, utusanira Hyang Manon, tuhu kekasihing sukma, ratuning pra ambiya, myang gustining para Rusul, ratu agung tanpa sama. Lawan sabdaning pra wali, sadaya …

Continue reading