alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CENTHINI MANGUNPRAWIRAN

SERAT CENTHINI MANGUNPRAWIRAN


Pan megatruh kinarya purwaning kidung, wiwitnya anedhak sungging, Srat Canthini wastanipun, malem Senen tanggal kaping kawan likur amancorong. Wulan Sawal ing taun Dal kang lumaku, sengkalan ingetang nenggih, guna peksa ngesthi ratu, mangsi boronga punniki, leres lepat sastra mangko. Pan jinugak Rundaya lampahanipun, kalawan garwanireki, angulati putranipun kang murca musna ing ratri, ing Ngardi Pala …

Continue reading