alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK WANGSIT GAIB SIRULLAH

SULUK WANGSIT GAIB SIRULLAH


Anggitanipun Abdi-dalem Pangeran Wijil Kadilangu. Kapethik saking Serat suluk jaman karaton-dalem ing surakarta. Sekar Dhangdhanggendhis : 21 pada. Kawruhana wirasaning wangsit, kang sirollah kang tigang prakara, dhingin sirollah gaibe, duk durung ana iku, rupa warna sawiji-wiji, puniku den tetela, gaib westanipun, lagine tumetes ika, ingaranan wadi mani lawan wadi, iku den kawruhana. Ingkang wadi pan dadi …

Continue reading