alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT PANITI SASTRA

SERAT PANITI SASTRA


DHANDHANGGULA Pupuh 01 Makirtya ring agnya narpasiwi, nular pralampitaning Sang Wusman, ing Surakarta wedhare, Tata tri gora ratu, Ri sangkala witning winarti, Nitisastra inaran , Winarnaeng kidung, Kadi kadanging sarjawa, Limaksana sasananing kang janmadi, Adi yag kadriyana. Pupuh 02 Wuryaning reh janma kang datanwrin, subasita yeku ingaranan, wong midha punggung yektine, tegesing midha punggung, midha …

Continue reading