alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK DEWARUCI

SULUK DEWARUCI


SULUK DEWARUCI Anggitanipun abdi-dalem Kyahi Ngabhi Yasadipura. Suluk Dewaruci, sekar Dhangdhanggula : 15 pada ; nyandhak sekar Pangkur : 42 pada; nyandhak sekar Sinom : 17 pada; nyandhak sekar Durma : 31 pada; nyandhak sekar Dhangdhang-gendhis : 62 pada. Awignam astu namas siddhi Pupuh I DHANDHANGGULA Nihan doning ulun manulat sri, ring sarkara mamrih mamardawa, …

Continue reading