alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ASMARALAYA

SERAT ASMARALAYA


ana wiku medhar ananing hyang agung kang nglimputi dhiri wayangan nya  dumumung neng netranira bunder nguwung lir sunaring surya nrawung aran nur muhammad. weneh muwus jatining kang murbeng idhup yaiku pramana kang misesa ing sakalir dumuning neng utyaka guruloka. iya iku tembung  arab baitul makmur tandane kang nyata aneng gebyaring pangeksi lwih waspada wruh gumlaring …

Continue reading