alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT TUNDHUNG PEDHUT

SERAT TUNDHUNG PEDHUT


PAMBUKA Rahayu Wilujeng. Nuwun, mugi para Agung Tanah Jawi dipun agung aksamanipun, dumateng kawula ingkang sapun kumalancang kumawani pari peksa lumuwih, amemangun cariyos ingkang gati. Serat Tundhung Pedhut punika sinawung ing sekar macapat anyariosaken babagan dumadining rubeda jalaran manah kataman reribet, dene tujuwaning pangimpun : namung sadermi ngelingaken kemawon lan angleluri kabudayan Jawi supados mboten …

Continue reading