alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK DAKA

SULUK DAKA


SULUK DAKA  [1] Punika carita Daka Kasalin saking aksara Arab Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Selasa, 1 Agustus 2017 @@@ Bismillahir rahmanir rohim PUPUH I ASMARADANA Nenggih punika kinardi, ingkang anggurit tembang, Suluk Daka caritane, auliha ngulama kang gita, ambabareken ing ujar, pitutur ingkang satuhu, kang tarus lan dalil Kur’an. Isun amimiti amuji, …

Continue reading