alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: MITOLOGI KANJENG RATU KIDUL

MITOLOGI KANJENG RATU KIDUL


Mitos Ratu Kidul dadi pancadan paprentahan ing karaton Kacihna majune teknologi komunikasi lan informasi nuwuhake budaya anyar lan nggawe ”rusake” kabudayan Jawa, ananging wong Jawa tetep ngugemi landhesan urip kang gegayutan kalawan anane titah ora kasat mata. Landhesan urip kang isih ngugemi anane titah ora kasat mata iki raket gandheng cenenge kalawan kepriye sejatine wong …

Continue reading