alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: MISTIK KEJAWEN

MISTIK KEJAWEN


  Wiwit jaman kawuri bebrayan Jawa diwernani mistik Wong Jawa kang ateges manungsa kang lair utawa urip ing tanah Jawa lan kenthel diwernani kabudayan Jawa tansah nyoba ngudi larase utawa harmoni antarane jagad gedhe (makrokosmos) lan jagad cilik (mikrokosmos). Kanggo nggayuh iku, wong Jawa duwe srana laku kebatinan utawa ritual mistik kejawen kanggo nemokakake rasa …

Continue reading