alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CENTHINI SURYANAGARAN

SERAT CENTHINI SURYANAGARAN


I. Pagagating gita mawedharing, ngèbèr carita calon ngulama, ran Jayèngresmi kamasé, artiné ngran wira nung ya wus samya dipun tetepi, surtining kanuraga, ya si dhasar putus, narambahi saq-lilira, ganal alus andhap luhur dèn kawruhi, raket mring padadiyan. Murwa carita Sèh Amongragi, kang lagya dhadhekah kanigara, kawiryawan lir pamané, dadya paguron agung, awerana siswa kekalih, aran …

Continue reading