alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: DARMAGANDHUL

DARMAGANDHUL


Carita adege nagara Islam ing Demak bedhahe nagara Majapahit kang salugune wiwite wong Jawa ninggal agama Buddha banjur salin agama Islam. * * * Gancaran basa Jawa ngoko; Babon asli tinggalane KRT Tandhanagara, Surakarta; Cap-capan ingkang kaping sekawan, 1959; Toko Buku “Sadu-Budi” Sala. * * * BEBUKA Sinarkara sarjunireng galih, myat carita dipangiketira, kiyai Kalamwadine, …

Continue reading