alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT WIRA WIYATA

SERAT WIRA WIYATA


Karya : KGPAA Mangkunagara IV S I N O M 01. Wuryanta dennya manitra, nujwa ari wrahaspati, kaliwon tanggal sapisan, sasi saban wuku wukir, ehe sangkaleng warsi, murtyastha amulang sunu (=1788), sung pariwara darma, Jeng Gusti Pangeran Dipati, Harya Mangkunagara ingkang kaping pat. Dimulainya menulis buku ini, pada hari Kamis, kliwon tanggal satu, tahun ehe …

Continue reading