alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BUKU WE YOGA DHI

OJO REBUT BENER


Sakabehing para Nabi pada kangungan catetan kitab pitutur becik, iku kabeh siji-sijine kitab pada duwe daya penarik penggendeng. Yen kita ahli kitab Injil iku kita banjur trisna marang golongan, yen kita weruh pastur ing batin duwe rasa wedi lan asih, nanging aja lali marang bibit sekawite tanah aire dewe yen kita ahli Kur’an iku kita …

Continue reading

SING BAGUS ATINE


SAPA KANG CEMBURUH IKU NEMU PAKEWUH Satriya lan wanita utama iku kudu percaya marang Hyang Sukma, rumangspa yen kawula, marga sapa kang samar utawa was iku bakal tiwas. Iku ana paribasane : ora-ora diarani, suwe-suwe tak lakoni, yen manungsa rumangsa duwe Gusti, iku kudu bagus ati, dadi yen ana tindak kang nasar ati, iku kudu …

Continue reading

MARATUWA


ISIH CILIK DIENIK-ENIK YEN WIS GEDE SEJE KANG DUWE MARATUWA, MARA-MARA KETEMU WIS TUWA Tumrap sedulur-dulurku kang wis pada jejodohan, iku sabisa-bisa rengkuh-rinengkuh, mong kinemong, aja pisan-pisan nyepirakake marang Maratuwa, iku akunen kaya dene wong atuwane dewe, mangertiya yen jodonira iku biyen isih cilik dienik-enik, digadang-gadang ing tembe bisoa dadi wong kang mulya. Mula iku …

Continue reading