alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: KIDUNG ATI TANGISE BUMI

KIDUNG ATI TANGISE BUMI


Bumine nangis, Eluhe lumpur agawe giris Bumine nesu watuk-watuk ndadekake lindhu Bumi wis tuwa jare kiyamat wis arep teka Iki pratandha bendune sing Maha Kuwasa. Bumine sambat gununge gundhul alase dibabat Bumi lara ati banjir bandhang anggegirisi Ujare wong pinter alas sing subur minangka pager Pagering bumi murih alam tetep lestari. Aduh Gusti kula nyuwun …

Continue reading