alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: NGELMU KASUNYATAN

NGELMU KASUNYATAN


Kanggo gagaran nyumurupi manunggale KAWULA GUSTI, apa dene pratikele supaya bisa damang gelare Sastra Cetha, yaiku tulisan kang nyata, tulisan kang muni dewe tanpa diwaca yaiku blegere urip. Dadi amrih bisa nyumurupi marang uripe, garise dew kang landesan kukum sebab lan akibat (daruna lan wahana). Kang minangka tulada dadi gagaran neniteni dumunung ana ing kahanane …

Continue reading