alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT LAKSITA CANDRA

SERAT LAKSITA CANDRA


Anggitanipun KGPAA. Mangkunegara IV S I N O M 01 Sinom purwaning wilapa, nujuwari Dite merengi, Dwidasa Eka kang wulan, Rangbingulakir warsa Lip, Guna catur Hasta Dji, laksita candraning Ratu, candra atma kalawan, kawuladalem warni-warni, kang pinurwa candra Dewa Daniswara. 02 Djeng Sunan Prabu Mangkurat, ing Kartasura nagari, nata binatara tama, sudibya yu jayeng bumi, …

Continue reading