alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: PASUWITANING NGAGESANG

PASUWITANING NGAGESANG


Katulis Dening Eyang Mangkukusuma Mangka wajibing tumitah Sapisan, suwita Gusti: “Eling lamun gesangira iku sadherma nglakoni narima sihing Gusti kojur mujur kang tinemu awas mring wajibira limrah kaprahing ngaurip ora ana wong urip tanpa sangsara.” Kapindho, benering titah kuwajiban angleluri leluhurira priyangga lelantaran Hywang Widdi. Patrape mung taberi tawekal lawan tuwajuh marang sabda sasmita: “Dhawuhing …

Continue reading