alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MANTRA WEDA

SERAT (MANTRA-WEDHA, SUKMA-WEDA, DARMA-WEDA, JAPA-WEDA, JIWA-WEDA)


Mantra-Wedha (1) Ono kidung rumekso ing wengi, Teguh ayu luputo ing loro, Luputo ing bilai kabeh, jim setan datan purun, paneluhan tan ono wani, miwah panggawe olo, gunaning wong luput, geni atemahan tirto, maling adoh tan keno ing mami, tuju guno tan sirno. (2) Sakebehing loro tan soyo bali, Kahehing omo tan sami soyo mirudo, …

Continue reading