alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT JILJALAHA

SERAT JILJALAHA DAN TERJEMAHAN


Anggitanipun suwargi Raden Riya Ranadiningrat, abdi dalem riya bupati saha piskal, ing nagari Ngayugyakarta Adiningrat. Saking pamanggih kula Serat Jiljalaha punika maksudipun dhateng piwulang sae, sarta namung sawantahipun, nanging suraosipun kaangge walikan, tegesipun sadaya ingkang kacariyos ing serat wau anggepipun sae, nanging sayektosipun awon, mila kedah kinosokwangsul. Turut kalihan namaning serat: Jiljalaha, bilih dipun walik, …

Continue reading