alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD GALUH II

BABAD GALUH II


PUPUH XXVI P A N G K U R — 01 — La ya Nyi Indhang garjita, anjumbul-jumbul kaget tur sarwi nabda he sakoro kacung, Parwatali lawan Talibarat padha gujengana iku, Rara Lisni ingkang rosa, ambok kontal kenang thathit. — 02 — Ya ta Talibarat, Parwatali pansamya anggemeli, astane sang rara iku, dupi Nyi Brajarara, …

Continue reading