alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BUAT PARA KEKASIH ALLAH

BUAT PARA KEKASIH ALLAH


MEMANDANG ALLAH Cinta kepada Alloh ini adalah hal yang paling tinggi sekali dan itulah tujuan kita yang terakhir. Kita telah berbicara berkenaan bahaya kerohanian yang akan menghalangi cinta kepada Alloh dalam hati manusia, dan kita telah berbicara berkenaan berbagai sifat-sifat yang baik sebagai keperluan asas menuju Cinta Alloh itu. Kesempurnaan manusia itu terletak dalam Cinta …

Continue reading