alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SRI UTAMA

SERAT SRI UTAMA


~ PUPUH I ~ DHANDHANGGULA 1. Arungsit sru déramba mrih manis, lwirnya angèl gyan ulun ngupaya, ing têmbung tinêmbungaké, binangkitkên andudud, lêngênging tyas kanang sudyapti, wardinya sukèng driya, kang sudi ing kayun, kayun karsa jarwanira, miyarsakkên sumawana ngudanèni, marang ing srat punika. Begitu sulit bagi saya menjadikannya indah, ibarat sulit tetap saya upayakan, di setiap …

Continue reading