alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT KIDUNGAN

SERAT KIDUNGAN


Kidungan punika serat kina pralambangipun ngelmu Islam ingkang sajati, tuwin minangka wawarah pamujining kawula dateng Gusti, iketanipun Kanjeng Susuhunan Kalijaga Waliyullah; kasambet iketanipun Kyai Rangga Sutrasna pujangga. Babon asli saking kagungan dalem Gusti Kanjeng Ratu Pambayun putri ing karaton dalem SURAKARTA ADININGRAT. Tembang Dhandhanggula … 01 … Ono kidung rumekso ing wengi, teguh ayu luputa …

Continue reading