alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT TRIPAMA

SERAT TRIPAMA


Karya Pangeran Mangkunegara IV. Bait 01 Yogyanira kang para prajurit, lamun bisa sira anuladya, duk ing nguni caritane, andel ira Sang Prabu Sasrabahu ing Maespati, aran patih Suwanda, lalabuhanipun, kang ginelung triprakara, guna kaya purun ingkang den antepi, nuhoni trah utama”. Wahai semua prajurit, contohlah segala tingkah laku, kesetiaan dan ketaatan seorang senopati bernama Suwanda …

Continue reading