alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SULUK GAIB

SERAT SULUK GAIB


Kiriman saking : Mas Tomy Arjunanto Suluk Ga’ib punika piwucal peparingipun Eyang Kangjeng Susuhunan Kalijaga, punika mboten dipun tembangaken, namung dipun waos lan dipun raos. S I N O M Iki kang dadi lelarangan, kalimah tan kambah singgih, den ira kang sampun awas, panggolah ngelmu sejati, nugrahaning Hyang Widdi, kang wus wikan rahea iku, pan …

Continue reading