alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT CABOLEK

SERAT CABOLEK


Dhandhanggula 1. (14) Wuwusira Dewa Suksma Ruci, payo Wêrkudhara dipun-enggal, manjinga garbengong kene, Wrêkudhara gumuyu, pan angguguk turira aris, dene paduka bajang, kawula gêng luhur, inggih pangawak parbata, saking pundi margine kawula manjing, jênthik mangsa sêdhênga. 2. (15) Angandika malih Dewa Ruci, gêdhe êndi sira lawan jagad, kabeh iki saisine, kalawan gunungipun, samodrane alase sami, …

Continue reading