alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: LAYANG SASMITA WRINITYA

LAYANG SASMITA WRINITYA


LAYANG SASMITA WRINITYA Mratélakaké sasmitané wong arêp nemu pakolih utawa kapitunan kawistara saking semu, tumrap tangkebbing sarawungan. Purneng gita ing Surakarta Warsa cinondra sangkala : Madyaning Satata Angésthi Condra (1858) 1e DRUK UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL STOOMDRUKKERIJ “DEBLIKSEM” SOLO 1927 Kasalin saking aksara Jawi Ing aksara latin déning : Mas Kumitir Sidoarjo, 15 Januari 2017 @@@ …

Continue reading