alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SASMITANING GHAIB

SASMITANING GHAIB


Sampun kawiyak warananing jagad Datan maleh hawujud pralampita sakawit Datan saget kadunungaken ing budi pra kawulo Sabab handulu kahanan kamot ing sanepan Pramila kawedar soho kagunggung sampun Sadya kahanan dumadi kawiwitan padjajaran bumi Kasaput bramantyaning Sang hyang hanantobogo Mesu brata sampun badar ing pasepening pratapan Kadulu ing katebihan tindaknyo sang noto hanitih estitama Katemah taksih …

Continue reading