alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: NGLAKONI TAPA UTAWA SEMEDI

NGLAKONI TAPA UTAWA SEMEDI


Wong kang ambudi daya kalawan anglakoni tapa utawa semédi kudu kanthi kapracayan kang nyukupi apa dene serenging lan kamempengan anggone nindhakake. Atine kudu santosa temenan supaya wong kang nindhakake sedyane mau ora nganti kadadeyan entek pengarep-arepe yen kagawa saka kuciwa dening kahanane badane, wong mau kudu nindakake pambudi dayane luwih saka wewangening wektu saka katamtuwaning …

Advertisements

Continue reading