alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MEMAYU HAYUNINGRAT

SERAT MEMAYU HAYUNINGRAT


Anyambet wartane Ki Jaka Lodhang Sakeng pujangga wreda kang wis kundur ing alam kelanggengan Sigra paring dhawuh mring sang pujangga taruno Kinen nyambung pawarto kang kapunggeling yuswo Hangripto lumakuning sujarah nagri Kang kasebat Nuswantoro Dwipo. Ing ri kalenggahan puniki Nusa jawi taksih kalimput pedhut lelimengan Awit ulahing jalmo kang anilar toto sujarah Lali marang sangkan …

Continue reading