alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT JITAPSARA

SERAT JITAPSARA


SERAT JITAPSARA Hamarsitakaken badhé  dumadosipun alam dunya punika dalah saisinipun sadaya ngantos dumuginipun sampurnaning ngagesang Kaimpun sarta kawedalaken Dening : Raden Ngabei JIWA PRADATA Citakan ke II Diterbitkan dan dijual oleh : BOEKHANDEL TAN KHOEN SWIE Kediri 1921 Kasalin saking aksara Jawa Ing aksara latin dening : Mas Kumitir Sidoarjo, 9 Desember 2016 ————————————————————————– JITAPSARA …

Continue reading