alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: LABETING KARTIYASA

LABETING KARTIYASA


WEJANGAN URIP Labeting kartiyasa punika Awit saking pambudayaning gita dursila Rinuwat kanthi mrihatini adrenging karsa Ngubara lan ngumbara miyat dumununging kamitran. Amangsuli prahara bebendu ageng Tan ginayuh hastaning mamilat brata Wosing rasa kang ginubel graito Graitaning karsa, dumununging cipta. Tan ana angkara Tan ana rubeda Tan ana dursila Tan ana tandang duraka. Jejer anyar Gagrak …

Continue reading