alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK SEH MONGRAGA

SULUK SEH MONGRAGA


Anggitanipun abdi-dalem Mas Ronggasutrasna, Seh Mongraga : mulang mring Ragasmara; sekar Dhangdhang-gendhis : 2 pada; nyandhak sekar Mijil : 104 pada; nyandhak sekar Gambuh : 15 pada; nyandhak sekar Kinanthi : 10 pada. DHANDHANGGULA Seh Mongraga angandika aris, kae wasi ngong tanya mring rika, mungguh panglepasaning reh, kang muhung mring mahagung, wasisthane / pratistheng westhi, …

Continue reading