KIDUNG ATI TANGISE BUMI


Bumine nangis, Eluhe lumpur agawe giris
Bumine nesu watuk-watuk ndadekake lindhu
Bumi wis tuwa jare kiyamat wis arep teka
Iki pratandha bendune sing Maha Kuwasa.

Bumine sambat gununge gundhul alase dibabat
Bumi lara ati banjir bandhang anggegirisi
Ujare wong pinter alas sing subur minangka pager
Pagering bumi murih alam tetep lestari.

Aduh Gusti kula nyuwun pangapura
Kula niki sampun kathah dosa
Aduh Gusti Ingkang Maha Kuasa
Nyuwun luwar saking godha pangrencana.

Pra sedulur Tunggal Nusa Tunggal Bangsa
Aja conkrah lan aja sulaya
Bareng urip golek dalan padhang
Sujud sukur wonten ngarsane Pangeran.

Kidung ati pangruwat Bangsa sak Nagari
Mangga ndedonga dahuru inggala sirna
Cancut gumregut bebarengan mbangun Praja
Lestarekna alam murih bumine ora murka.

Disadur saking lirik lagu Kidung Ati Tangise Bumi, Karyanipun Yhady’s
Alang alang kumitir

19 thoughts on “KIDUNG ATI TANGISE BUMI

 1. iwan blancak ngilo

  KIDHUNG ATI TANGISE BUMI”
  Yo tembang kidhung iki sak benere yo awake dewe,..”nak kue kroso lan rumongso”kang ateges kabeh beboyo loro lopo seneng susah,iku wes gatuke.donyo iki iso dadi gembrayah asale yo soko wong loro,,dadi neng alam iki isine sak benere mung sak jodho’wedok,lanang,awan bengi,susah seneng,suwargo neroko,dadi nak perkoro rusake donyo iku polahe manungso sing ora ngerti roso sak jerono roso sing ono cipto.la nak pingin ngubah utowo ndandani sing luwih apek iku ndadani awake dewe-dewe..sak benere nak mungguhku iku kidhung mung pasemon wae..!!

 2. Sinduadji

  Nderek tepang, kawula Sinduadji saking AVM Studio Wonosobo.

  Maturnuwun Mas Kumitir, kerso nyerat “KIDUNG ATI TANGISE BUMI” wonten ing bloggipun panjenengan. Mugi-mugi kidung punika tansah ngengetaken dumateng kito sedaya.

  Ingkang dereng nate midangetaken kidung punika, monggo kula aturi pinarak wonten :

  Nuwun,

  Katur Salam,

  SINDUADJI | AVM STUDIO
  Wonosobo Jawa Tengah

 3. sakdermotitah

  Tumrap ingkang emut lan kemutan mangga kersa anggenipun badhe budidaya amrih raharja tansah saged ginayuh.
  Jamak limrahipun titah kedah manembah, eling yen mung sakdermo nglakoni.

 4. alap alap mejagong

  enjih leres sanget, ayoo monggo pdho dungo dinungo marang bebrayan,mugi selamet dunyone lan akherate. lan entuk sepurone pengeran gusti allah,lan syafaate kanjeng nabi muhammad.

 5. priyo

  salam kenal Mbah, kulo priyo saking batam…matur suwun sanget caosanipun..murih dadoso kang manfa’ati damel bebrayan…dipun tunggu tulisanipun malih kaliyan leyeh leyeh

 6. M fadloli hs

  Firman Alloh :” Seandainya beriman dan bertaqwa penduduk negri,niscaya akan aku bukakan berkah yang aku turunkan dari langit dan dari bumi,tetapi aapabila mereka mendustakannya (tidak beriman dan taat),sesungguhnya seksaku sangat berat”.

  seksa Alloh sangat berat pasti akan di timpakan kepada penduduk satu negeri ,kota ,kampung atau dalam rumah tangga ,kalau mereka tidak beriman dan taat kepada Alloh dan rosulnya.

  dan sebaliknya,kalaulah mereka beriman dan taqwa,niscaya alloh akan memberi berkah rizqi dan semua usahanya dalam kehidupannya.

  kalaulah seksa itu tidak di timpakan dikala di dunia,pasti di timpakan didalam qubur dan kelak di akhirat dengan api neraka yang membakarnya.

  Tunggu janji Alloh dan jajinya pasti akan di tepatinya,sesungguhnya alloh tidak akan mengingkarinya janjinya.

 7. M fadloli hs

  Firman Alloh swa :” Telah tampak kerusakan di daratan dan dilautan dari akibat olah tangan tangan manusia”.

  kerusakan yang terjadi dimuka bumi ini adalah dari akibat oleh manusia,baik dari perbuatanya dan dari dosa dosa yang di perbuatnya.

  adanya musibah terjadi adalah untuk mengingatkan manusia untuk kembali taat kepada Alloh swa sang pencipta alam semesta ini.

  banyak qisshoh dalam Al qur’an tentang orang orang yang durhaka tempo dulu kepada Alloh dan para Nabi nabinya yang telah di hancurkannya dari akibat perbuatan dan dosa dosanya.

  baca lagi Al qur’an beserta artinya.

 8. Rahmat Giling

  Sengkut gumregut murih bumi ora enggal kinukut

  Anak lan putu aja nganti sirep anggone sujud

  Nyuwun ngapura awit isih kedunungan angkara

  Murih lestari puteraning urip ing alam donya

  …………………… nyuwun pangapunten dumateng para pinisepuh.

 9. slamet julianto

  dari “Kidung Ati Tangise Bumi”, saya merasakan bahwa kidung tersebut menunjukkan sifat kerakusan Mahluk ALLAH yang bernama Manusia khususnya di bumi INDONESIA, karena rakusnya dan berusaha memiliki hanya untuk dirinya dan kelompoknya, mereka menjungkirbalikan aturan – aturan baik yang dibuat oleh manusia itu sendiri secara tertulis maupun secara lisan, yang penting bisa merebut dan memiliki apa yang diinginkan, maka segala cara dilakukan tanpa mengindahkan etika dan kesopanan serta rasa malupun diabaikan karena semua dianggap halal dan tidak ada yang haram tak ada rasa syukur pada SANG PENCIPTA karena rasa rakus dan tamak senantiasa menguasa hati dan jiwa serta pikirannya.

  Untuk itu bagi yang senantiasa ingat kepada SANG PENCIPTA, marilah melakukan HIJRAH atau melakukan revolusi budaya khususnya pada diri semata, agar supaya adab dan muisbah tidak senantiasa diturunkan di bumi tercinta, marilah bersyukur nikmat, bukan sekedar eouforia apalagi sekedar retorika belaka, jelas tidak akan ada gunanya, hanya dengan syukur nikmat dalam sekujur jiwa raga dan dilakukan bersama-sama, meskipun masih ada unsur putus asa dalam memanjatkan doa, INSYAALLLAH SANG PENCIPTA akan menerima, mengabulkan dan meridhoinya

 10. roso

  Mangga dumateng sedaya sedulur, enggal cancut tali wondo, enggal warasno bumi sing lagi nandang leloro. Ora susah nunggu wong liyo tumandang tapi awake dewe kudu menehi conto, carane gampang, tanduren uwit2 yg nduweni oyot lan godong sing gede, tanduran sing nduweni umur suwe. nek iso ojo mung nandur, tapi sing angel iku ngopeni.
  tanduren neng kabeh lemah2 kosong ning sekitar omahmu. ning pinggir dalan umum. biasakno urip sing ora nambahi limbah. ojo mangan kewan. Nek sampean sedulur kabeh gelem nglakoni, bumine enggal pulih. salam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s