alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT BABAD TANAH JAWI

SERAT BABAD TANAH JAWI (Versi Pakubuwana VI)


Munggeng sarkara ring ukara nis, sasmita tan sumukeng pustaka, kang tyas rujit karejete, lir antaka kawantu , Murwisesaning Yyang kaeksi, kang nitah amamatah, ing boga sawegung, kang amurwa sifat purba, kang ambagi sagala isining bumi nimpuni paripudya. Kang asih mring rahsanya ngasihi, mangka manggala para dinuta, diperig rat wuryaning rate, respatikang rinasul, warana ris nayakeng …

Continue reading