alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT SASTRA GENDING

SERAT SASTRA GENDING DAN TERJEMAHAN


PUPUH I S I N O M //Sri Nata Dipeng ngrat Jawa / Jeng Sultan Agung Matawis / kang ngadhaton aneng Karta / ing jaman sakeh pra Mulki / ngrat Jawa Nyakrawati / Sabrang Pasisir syud / Amiril Muminina / Sayidina Panata Gami / kyatireng ngrat wus sineksen saking Ngarab// //Winenang among dirjeng ngrat / …

Continue reading

SERAT SASTRA GENDING


Karya : Sultan Agung Hanyokro Kusumo I. S I N O M 1. Yeku tan sanepanya Wimbaning sasmita murti Kang rineggang gita Amemalat driya Perumpamaan tentang Lahirnya pertanda makna Yang terangkai dalam lagu Yang mengalun syahdu. 2. Yeku wirayatura Jeng Sultan Agung Matawin Kang mufakat sinaksennan Dening para sarjanadi Kang tuhu anetepi Ing reh plambanging …

Continue reading