alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT ISMAIL

SERAT ISMAIL


Sedikit cuplikan tentang cerita Sarip Mail dari kerajaan Balsorah di Tanah Arab, dalam mencari jati diri sebelum dinobatkan menjadi raja, yang terangkum dalam Serat Ismail. PUPUH I S i n o m Raras sing sesinomira / anenggih purwaning wiwit / denirarsa ngrakit basa / mas kawining wulang ngelmi / aksara pinrih dadi / mamanising wulang …

Continue reading