Category Archives: PRIMBON JAWA

PRIMBON JAWA


NEPTUNING DINA

NEPTUNING PASARAN

Ahad = 5

Legi = 5

Senen = 4

Pahing = 9

Selasa = 3

P o n = 7

Rabu = 7

Wage = 4

Kemis = 8

Kliwon = 8

Jum’at = 6

Sabtu = 9

DINA KALAHIRAN SARTA PANGURIPANE

Minangka pinuju kalairanipun kapendhet saking gunggungipun neptu dinten lan pasaran, lajeng dipun wuwuhi kalawan neptunipun sasi :

muharram
neptunipun setunggal

Rajab
neptunipun tiga

Shafar
neptunipun tiga

Sya’ban
neptunipun gangsal

Rabi’ulawal
neptunipun sekawan

Ramadhan
neptunipun enem

Rabi’ulakhir
neptunipun enem

Syawal
neptunipun setunggal

Jumadi’lawal
neptunipun pitu

Zulkaidah
neptunipun kalih

Jumadi’lakhir
neptunipun kalih

Zulhijjah
neptunipun sekawan

Kapendhet saking neptunipun sasi kalairan, Sakmenika gunggungipun wau menawi langkung saking 10, lajeng ditilar 9, pinten sisanipun. Menawi sisa :

1. 2 utawi 6, menika wiji Lor, kang dados panguripanipun dagang, sanadyan kalih liya-liyanipun sampun benten kaliyan dagang.

2. 3 utawi 5, menika wiji kilen, panguripanipun laku Santri, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Santri.

3. 1 utawi 4, menika wiji Wetan, panguripanipun lakui priyayi, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Priyayi.

4. 7 utawi 8, menika wiji Kidul, panguripanipun among tani, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan among tani.

5. 9, menika dipun wastani : tanpa tenggak tanpa siran, inggih menika wiji Raja, watakipun boten kenging dipun perintah, malah mrentah.

PETUNG PANCA SUDA


WATAKING MANUNGSA SAKA DINA KALAIRANE

Dina Ahad

Legi : Sumur Sinaba

Paing : Wasesa Sagara

Pon : Bumi Kapethak

Wage : Satria Wibawa

Kliwon : Lebu Katiyub Angin

Dina Kemis

Legi : Satria Wibawa

Paing : Lebu Katiyup Angin

Pon : Satria Wibawa

Wage : Tunggak Semi

Kliwon : Bumi Kapethak

Dina Senen

Legi : Tunggak Semi

Paing : Wasesa Sagara

Pon : Sumur Sinaba

Wage : Wasesa Sagara

Kliwon : Satria Wirang

Dina Jum’at

Legi : Satria Wirang

Paing : Tunggak Semi

Pon : Lebu katiyup Anging

Wage : Sumur Sinaba

Kliwon : Wasesa Sagara

Dina Selasa

Legi : Wasesa Segara

Paing : Satria Wirang

Pon : Satria Wibawa

Wage : Lebu Katiyub Angin

Kliwon : Sumur Sinaba

Dina Sabtu

Legi : Bumi Kapethak

Paing : Satria Wibawa

Pon : Wasesa Sagara

Wage : Satria Wirang

Kliwon : Tunggak Semi

Dina Rebo

Legi : Sumur Sinaba

Paing : Wasesa Segara

Pon : Bumi Kapethak

Wage : Satria Wibawa

Kliwon : Lebu Katiyub Angin

* Nyuwun gunging pangaksami bilih wonten ngandhap punika mawi Basa Jawi ngoko.

PETUNG PANCASUDA
Kangge nikahake temanten.

Ing ngisor iki petungan ala beciking dina kang prayoga kapilih utawa sinirik lamun arep nikahake panganten, miliha dina kang becik kanggo nikahan. Anjupuka neptuning dina lan neptuning pasaran ginunggung, ananging neptu-neptu mau kudu awewaton neptu-neptu kang kang tumrap petungan Pancasuda-Ringkes, yakuwi:

NEPTUNING DINA

NEPTUNING PASARAN

Ahad
neptune 3

Legi
neptune 2

Senen
neptune 4

Pahing
neptune 3

Selasa
neptune 5

P o n
neptune 4

Rabu
neptune 6

Wage
neptune 5

Kemis
neptune 7

Kliwon
neptune 1

Jumat
neptune 1

Sabtu
neptune 2

Lamun gunggungan saka neptuning dina lan neptuning pasaran mau tinemu wilangan :

1. 7, iku tiba petungan : Nuju Padu, watake panganten utawa wong tuwane tansah tukar padu nganti salawase .

2. 2 utawa 8, iku petungan : Demang Kandhuruhan, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu lara.

3. 3 utawa 9, iku petungan : Sanggar Waringin, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu bungah lan seneng.

4. 4 utawa 10, iku petungan : Mantri Sinaroja, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu karaharjan lan kasenengan.

5. 5 utawa 11, iku petungan : Menjangan Ketawan, watake panganten utawa wong tuwane sok kelangan utawa wong akeh sok ana kang duwe niat ala marang dheweke.

6. 6 utawa 12, iku petungan : Nuju Pati, watake panganten ora suwe, bakal pegat mati utawa pegat urip, tur akeh kasusahan kang tinemu.

SEJARAH DINTEN PEKENAN WULAN TAUN
PAWUKON SA’AT TUWIN WINDU

Kanjeng Nabi Idris saweg jumeneng Nata wonten ing nagari Malebari, punika karsa angleluri, anulad amastani dinten. Semanten etanging taun surya 1020 taun awit saking Kanjeng Nabi Adam. Ing ngandhap punika pratelanipun dintenSamsu, Kammar, Marih, ‘Atarit, Mustari, Johar lan Jokal Punika panganggitipun dinten ingkang kaping sepisan.

Nomer kekalih Kanjeng Nabi Idris, saweg jumeneng Nata wonten nagari ing Babel, lajeng Kanjeng Sultan Harmasulhakim, karsa anganggit amastani adamel dinten malih, anuju ing taun surya 1028. Ing ngandhap punika pratelanipun dinten Awal, Ahwal, Dibar, Jibari, Munisa, ‘Arobah lan Sayar. Punika panganggitipun dinten ingkang kaping kalih. Ing ngandhap punika etangan warsa:

# Kamal
# Sur
# Joja
# Sirtan
# ‘Asat
# Sunbullah
# Mijan
# ‘Akrab
# Kus
# Jadi
# Dalwi
# Kut

Wonten ing P. Jawa ingkang jumeneng Nata Sri Maha Raja Buddhawaka, negari ing Gilingwesi, anenulad anganggit dinten, ingakng setunggal dinten 5, kekalih dinten 7, tetiga wanci 5 dipun wastani sa’at, sakawan masa, panganggitipun Resi Raddhi sakawan wau sinangkalan : Masa angler manglar (taun 296).

Dinten 5

Legi

Paing

Pon

Wage

Kliwon

Dinten 7

Radite

Soma

Anggara

Buddha

Respati

Sukra

Saniscara

Wanci 5 kawastanan sa’at

Maheswara

Bisnu

Brahma

Sri

Kala

Masa 12:

Kartika

Pusa

Manggasri

Sitra

Manggakala

Naya

Palguna

Wisaka

Jita

Srawana

Padrawana

Asuji

Jumeneng Ratu Rama ing Ayodya, Kraton binathara, ambawahaken tanah Hindhu sadaya, pujangga tetiga, sami anganggit lambang piyambak-piyambak, dipun wastani windu, panganggitipun windu, empu tetiga wau, sinangkalan : Rasa warnasuci (446)

Windu anggitanipun Resi Walmiki:

Windu Adi

Windu Sancaya

Windu Kunthara

Windu Sangara

Windu Kawanda

Windu Wahana

Windu Sangkaya

Windu Pranila

Windu Tirta

Windu Antara

Windu Manggada

Windu Murka

Windu anggitanipun Resi Wisakarma :

Windu Kawanda

Windu Wahana

Windu Sangkara

Windu Pranila

Windu Tirta

Windu Tirta

Windu Manggada

Windu Murka

Windu anggitanipun Resi Wasusarma

Windu Kararti

Windu Kara

Windu Setra

Windu Karta

Windu Praniti

Windu Pranila

Kanjeng Nabi Muhammad S.a.w punika inggih karsa anenulad, amastani adamel dinten utawi wulan taun, panganggitipun nalika yuswa 33 taun, taksih jumeneng wonten ing Mekkah, sareng yuswa 40 taun pindhah dhumateng nagari ing Madinah ing warsa Je jumeneng wonten nagari ing Madinah 25 taun seda, lajeng kasarekaken kadhaton ing Madinah.Amangsuli cariyos panganggitipun ing dinten wulan taun, sinangkalan : Tata pandhita gati (575)

Dinten 7 :

Ahad

Isnain

Salasa

Arbaa

Khamis

Jum’at

Sabtu

Taun 8 :

Wawu

Jimakhir

Alip

Ehe

Jimawal

Je

Dal

Be

Wulan 12 :

Sura

Sapar

Mulud

Rabi’ulawal

Rabi’ulakhir

Jumadilawal

Jumadilakhir

Rajab

Sa’ban

Ramadhan

Syawal

Dzulka’idah

Besar