alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK MULANG NGELMI

SULUK MULANG NGELMI


Bismillahirahmanirrahim Punika Cariyosipun Pandhita Mustakim, Mulang Ngelmi Dhatng Kang Rayi Nama Dewi Sujinah. Mawi Skar. PUPUH I ASMARADANA 1. Ingsun miwiti amuji / anebut namaning Suksma / kang murah ing donya mangke / ingkang asih ing ngakerat / kang pinuji tan pegat / kang rumaksa alam iku / kang asih Nabi Mustapa // Saya memulai …

Continue reading