alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SULUK JAYALENGKARA

SULUK JAYALENGKARA


 PUPUH I DHANDHANGGULA //Amestuti ruwiya utami / Suluk Jayalengkara pramiyan / prakawis ya rayasane / nistha madya tameku / kanang murweng gita sawitning/ Pangran Pekik ing sura / kaya duking dangu / sinawung jawindrasmara / sinancaya saarsa tinedhak sungging / dening Sang Drengge Sastra// //Kaping nembelas ri Soma manis / wulan Rabingulakir Je warsa / …

Continue reading