alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT MUDHA KARANA

SERAT MUDHA KARANA


Pupuh I Dhangdhnggula Raras ingkang sarkara mintasih, mring sanggyaning kang samya punikas, lawan ingkang nyarsakake, menggah suraosipun, Serat Mudha Karana di, den agung aksamanta, nulus sabek sadu, yen wonten cingkranging wanda, myang kithaling tetembungan sawatawis, lan kalintuning sastra. Paringa pangapura yekti, angrerakit basa gitadi, dahat dera tan ngrasa, lamun maksih kuthung, walaka niring weweka, sepen …

Advertisements

Continue reading