alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: BABAD CIREBON

BABAD CIREBON (BAGIAN III)


A S M A R A DA N A Warnanen wong Pakungwati Panembahan Girilaya naban tahun sesebane hing ngarsa Sunan Mataram naban mangkati ngetan wulan sapar layen rawuh tanggal ping nem Rabiulawal. Nuju unining Sakati sabab hing Praja Mataram hing tanggal ping nemunene Sekati dugi hing Iplal kempeling para Raja kang seba ana hing riku …

Continue reading

BABAD CIREBON (BAGIAN II)


DANDANGGULA Warnanen inkang winuri-wuri Jeng Suhunan Jati ingkang tadak ingkang mrena aneng Cerbon sinerat saking luhur martabate agung kang Wali ya Syeh Wali Akbar sinebet Sinuhun duk gagarwa jajaka lara Nyi Mas Babadan gabug boka mutrani takdir Allah tanggala. Dupi garwa ingkang amutrani Nyai Rarapi putranira Syeh Datuk kapi namane kakalih putranipun kang satunggal den …

Continue reading

BABAD CIREBON (BAGIAN I)


DANDANGGULA Pan Sinegeg wau hingkang banting diri ingkang kocap ingkang para Oliya woes prapta hing Goenoeng Cerme sampun musti hing pangestu tanpaliyan dinungnung kapti anging Allah tangala tarkinning pandulor Sultan Demak dadya ika peteng ribet hing wengi kaliwat dening tingkah anjandung mratuwa. Sunan Jati tan samar lamonning ingkang mantu anjangdung mastaka adan mijos kadikane luwih …

Continue reading