alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: MEMAYU HAYUNING BAWANA

MEMAYU HAYUNING BAWANA


  Luhuring kawruh babagan karahayon dumunung ana ing pangawikan pribadi, samubarang kalir saliring bab sabarang reh mengku kaluhuran Gusti sinawung sekar kesumastuti. Pangawikan Pribadi Pambukaning Kaywanan 1.  Surya kembar ing madyaning ratri, tumanduking katresnan sanyata, lelabuhan panuntune, rawuhe panunggal laku, pengadilan asmara wening, pinarcaya ing kodrat, tumuli manekung, sinerat pustaka rasa, sing prayitna lamun harsa …

Continue reading