alangalangkumitir

Javanese Manuscripts

Category Archives: SERAT BABAD NITIK SULTAN AGUNG

SERAT BABAD NITIK SULTAN AGUNG


(Serat Cariyosipun Dewi Ambarini) Serat Babad Nitik kangjeng Sultan Agung, nyariyosaken wiwit Dewi Ambararini, putrinipun ratuning jim linamar raja wolung nagari ngantos dhaupipun sang Dewi kaliyan Bambang Ernawarya. 1. Duk manitra tinembang artati, Slasa Wage lek salikur wulan. 2. Sri Narendra sampun lenggah, aneng bangsal kencana kinen nitik. 3. Genti ingkang kacarita, nagari Daksinatasik. 4. …

Continue reading